ZORGPROfessionals

nederland

Welkom bij Zorgprofessionals Nederland

ZorgProfessionals Nederland is een groeiende zorgorganisatie die zich inzet voor mensen met problemen. Ons doel is om zorg te verlenen aan deze groep mensen en hun helpen met het herstel. Wij bieden zorg aan zowel jeugdigen en/of volwassenen. Ook bieden wij onze expertise aan d.m.v het uitzenden van ZorgProfessionals. Daarnaast bemiddeling bij verschillende zorg instellingen, inrichtingen en gemeenten binnen Nederland.

Wij bieden.....

Ambulantezorg

Zorg op locatie......

Jeugdzorg

gesloten, besloten inrichtingen......

GGZ

Psychiatrie, (ex) verslavingszorg.....

1 op 1 begeleiding

Persoonlijkezorg.........

Groepsbegeleiding

Zorg voor woon en leefgroepen.......

Over Ons

ZorgProfessionalsNederland is een jonge organisatie die zich richt op het verzorgen en begeleiden van mensen die zorg nodig hebben. Wij  hebben zorg professionals die op diverse sectoren van de zorg werkzaam zijn. Onze zorg professionals zijn beschikbaar voor ad-hoc diensten , periode opdrachten en/of 1 op 1 begeleiding. We zijn hebben gecertificeerde medewerkers in dienst die de nodige ervaring en kwalificaties bezitten. Ook is de expertise van onze medewerkers divers en zijn ze werkzaam in de Jeugdzorg met LVB en ernstige gedragsproblematiek ( Gesloten & Besloten) , Jeugddetentie (Jeugd-tbs’ers), 1 op 1 Begeleiding, 24 uurs zorglocaties, Gehandicaptenzorg en Ambulante Zorg.

Onze Ambitie

 

Zorgprofessionals Nederland is een jonge organisatie die zeer ambitieus is om cliënten klaar te stomen voor de alle daagse realiteit. Uit ervaring blijkt dat cliënten die gediagnostiseerd zijn met een stoornis en/of beperking moeite hebben om aan te haken bij de constante ontwikkelingen in de maatschappij. We zetten ons in om samen met de cliënt te kijken naar realistische mogelijkheden om hen te helpen met ontwikkelen op Sociaal , Emotioneel, Financieel en Humaan gebied. Dit doen wij vooral door te kijken naar de mogelijkheden i.p.v de beperkingen. We zijn daarom ook van mening dat we uiteraard rekening houden met de beperking maar dat wil niet zeggen dat wij ons beperken in een uitkomst.

Onze Kracht

Uitgaan van eigen kracht of in je kracht komen?

Uitgaan van eigen kracht of in je kracht komen? Het wordt zo snel en gemakkelijk gezegd: je moet weer in je kracht komen of je moet uitgaan van je eigen kracht. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en wat kunt u met dit soort opmerkingen? Wilt u (weer) in uw kracht komen?  Zorgprofessionals Nederland is specialist in persoonlijke ontwikkeling!

Wat wordt ermee bedoeld?
De cruciale vraag is: waar ligt uw kracht? Dat is een samenhang van meerdere factoren:

  • Inzicht in de eigen kwaliteiten zijn een vereiste: wat voor kwaliteiten hebt u?
  • Wat voor type mens bent u?
  • Inzicht en bewustwording van de eigen valkuilen en het vermijden hiervan
  • Op basis van beide inzichten: realistische verwachtingen hebben van uzelf
  • Oog hebben voor eigen behoeften en erin leren voorzien
  • Eigen gevoelens aanvaarden en durven toestaan

De juiste dingen doen!
In je kracht komen en staan heeft ook te maken met de juiste dingen doen. Zet de kwaliteiten in waarover u beschikt en laat los waarover u niet beschikt. Hoe meer u uw kwaliteiten kent waarover u wel beschikt, hoe meer u deze kwaliteiten kunt inzetten, hoe meer u zult floreren.

Richting geven aan je leven
Zonder onrealistische verwachtingen te hebben van uzelf is het wel zaak om richting te geven aan uw leven. Waar hebt u invloed op? Hoe benut u die invloed? Waar hebt u geen invloed op? Hoe laat u dat los?

Manifeste, latente en half-latente kwaliteiten
Hoe meer uw kwaliteiten verhuizen van de latente hoek (verborgen) hoe meer uw kwaliteiten zich manifesteren en uw zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid zal groeien. Wanneer komen mensen in onbalans?

Onbalans
Onbalans ontstaat wanneer mensen:  
  • Te weinig zicht hebben op eigen kwaliteiten en zichzelf overschatten of onderschatten
  • Eigen gevoelens wegpoetsen of wegmoffelen
  • Proberen de behoeften van de ander te vervullen om waardering te krijgen
  • Zich groter voordoen dan ze zijn of zichzelf onderuithalen

Waarom onze zorg?