ZPN is ook gespecialiseerd in 1 op 1 begeleiding. Heeft u als organisatie een groep waarbij de groepsdynamiek/werkrelatie word verstoord door een individu in de groep?En is er door deze situatie de behoefte ontstaan aan een externe partij die bepaalde zaken in de begeleiding of de volledige begeleiding hierin overneemt?

Er zijn jongeren die een tal van trajecten hebben doorlopen en die nu bij ons terecht komen. Daarom is het voor ons van belang om eerst een stukje vertrouwen te winnen, alvorens de begeleiding opgestart kan worden. Doordat zij heel veel organisaties hebben gezien en vele trajecten hebben ondergaan, maakt dat ze erg wantrouwend zijn. Dit kan in sommige gevallen terecht zijn. Onze ervaring leert dat jongeren gebaat zijn bij onze manier van werken.